همیشه عاشق سنجاب بودم. اینجا مدام این طرف و اون طرف یه سنجاب می‌بینی. خیلی بامزه هستن.