پروپوزالی که این مدت هی در موردش غر می‌زدم بالاخره امروز تموم شد :دی