از اون مواردی که حداقل راضی هستی در مورد چیزی که دغدغه داشتی بیکار ننشستی و یه کاری در حد توانت کردی. امیدوارم بشه.