هر دو طرف حقایق رو مخفی می‌کنن و دید افراطی خودشون رو به خورد مخاطب میدن.