یکی بیاد اینجا نون سنگکی بزنه. حتماً کارش می‌گیره. ما هم نون سنگک می‌خوریم دعاش می‌کنیم.