دپارتمان‌مون یه Mailing Group داره،‌توش تصمیم گرفته میشه، اطلاع‌رسانی می‌کنن و... همه هم توش هستن. استاد و دانشجو. خیلی دور همیه :))