رئیس دپارتمان هم که هر از چندی ایمیل می‌فرسته، کاملاً خودمونی و غیررسمی می‌نویسه. کلاً همه با هم رفیقن. مقایسه کنید با دانشگاه‌های خودمون!