اون روز جلسه داشتیم یه نفر جدید اومده بود گفتیم این کیه! کلا تحویلش نگرفتیم. الان فهمیدم رئیس دپارتمان Occupational Therapy دانشگاهه. شت =))
:)))) ‎· RokhSaare
:))) ‎· Mamad