توییتر تو تایم‌لاین تبلیغ نشون میده قبول. ولی دیگه تو پروفایل ملت تبلیغ نشون دادن خیلی زشته. دقت نکنی فکر می‌کنی طرف ری‌توییت کرده.