یعنی مجبوری حرف بزنی. حداقل وقتی کنارش باشی سکوت هم می‌تونه کلی کمک کنه. حتماً لازم نیست حرف بزنی.