از محدودیت کاراکتر توییتر متنفرم. بعضی وقت‌ها باید یه چیزی رو ده بار بنویسی تا تو ۱۴۰ تا کاراکتر جا بشه.