Avatar for pedram

از محدودیت کاراکتر توییتر متنفرم. بعضی وقت‌ها باید یه چیزی رو ده بار بنویسی تا تو ۱۴۰ تا کاراکتر جا بشه.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10