به نظرم ناخودآگاه هم این اتفاق می‌افته. آدم هر از چندی هی طرف رو نگاه می‌کنه.