نمی‌دونم برعکسش چقدر درسته. یعنی باید رو این که تو جمع هی با طرف چشم تو چشم میشی حساب کرد یا نه.