بهترین اتفاق این روزا این بود که کلاس‌های سالسامون دوباره از امروز شروع شد. خیلی چسبید.