در حدی خسته‌م که توییت رو دو بار می‌خونم ولی وقتی می‌فرستمش می‌بینم باز اشتباه تایپی داره :))