بدم میاد از آدمایی که فقط وقتی لازمت دارن میان سراغت و سعی می‌کنن خودشون رو هم نزدیک نشون بدن. ما هم که نمی‌فهمیم!
من بدون رودربایستی بهشون میگم که چجوری هستن ‎- Ehsan Sh
من جدیدن به نحوی می پیچونمشون که متوجه بشن :))) ‎- Mamad