وقتایی که مامانم از ایموجی‌ها تو جی‌تاک استفاده می‌کنه رو خیلی دوست دارم :))