کلاً اینایی که می‌خوان ملت رو به زور متقاعد کنن رو اعصابن. چه اونی که کسی که رأی نمیده رو تحت فشار میذاره، چه اونی که کسی که رأی میده رو.