لعنت به این محدودیت ۱۴۰ کاراکتری توییتر. بعضی وقت‌ها باید کلی زور بزنی یه چیزی رو جا بدی، آخرش هم میشه یه جمله چرت و پرت و نامفهوم.