البته واقعاً هم همین طوره. باید خوش‌شانس باشم! این بشر حرف نداره. خیلی هم خوش‌قلب و مهربونه.