بدیش اینه که ترم دو ماه و نیم دیگه تموم میشه و احتمالاً‌ کلاً از کانادا میره.