جالبه بعضی‌ها حق انتخاب هم به کسی نمیدن. طوری حرف می‌زنن انگار رأی دادن زوره. تحریمی‌ها از یه طرف بوم افتادن اینا از یه طرف دیگه.