User avatar

یوتیوب یکی از بهترین ابزارهای یادگیریه. روزی نیست که حداقل یه بار بهش سر نزنم. بعد ملت تو ایران ازش محرومن.

Comment

باورت میشه من برای باز کردن کلید مزدا ازش استفاده کردم و باتری ریموتش رو عوض کردم! همینو باید میبرد کمپانی و کلی پول میداد که براش ی باتری عوض کنن :)) دانشگاهیه

 ‎· Mamad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10