بعد از رأی‌گیری امروز، فاصله کروز با ترامپ کم شده. کروز از ترامپ بدتره.