از اون طرف هم به نظر می‌رسه که سندرز دیگه شانسی نداره. هیلاری کلینتون هم آدم خطرناکیه. فقط اسماً دموکراته.
برنی هنوز شانس داره، هنوز زوده ‎· SaeedTheGiraffe ?