تو این چند سال اندروید نه تنها به عنوان یه سیستم عامل خیلی پیشرفت داشته، امکانات برنامه‌نویسی‌ش هم به شکل خیلی خوبی پیشرفت کرده.