امروز بعد از خرید از فروشگاه زدیم بیرون، یه خانوم باشخصیت ایرانی ماشین داشت و پیشنهاد داد ما رو برسونه. تو ایران از این اتفاق‌ها نمی‌افتاد!