حالا از اردوگاه هم زدی بیرون و به کشور مورد نظرت رسیدی. بعدش چی؟ مگه به همین راحتیه؟