ترجیح میدم بشینم یه اپ رو از صفر بنویسم ولی کد کس دیگه‌ای رو دیباگ نکنم. شکنجه است!