یه نویسنده آمریکایی یه کتاب رو معرفی کرده که اسم نویسنده‌ش پدرامه. اشتباهی یا تصادفی منو منشن کرده. ملت هم دارن همین طور فالو می‌کنن :))
آشنایی من و مهناز :))) ‎- Assal
نه فکر کنم یه مهناز دیگه ست :))) ‎- Assal
:))))) شاخی ‎- RokhSaare