یه نویسنده آمریکایی یه کتاب رو معرفی کرده که اسم نویسنده‌ش پدرامه. اشتباهی یا تصادفی منو منشن کرده. ملت هم دارن همین طور فالو می‌کنن :))
آشنایی من و مهناز :))) ‎· Assal
من عسل؟؟ ‎· شیطان شاخ دار دم دار
نه فکر کنم یه مهناز دیگه ست :))) ‎· Assal
:))))) شاخی ‎· RokhSaare