نتایج انتخابات مقدماتی امروز آمریکا رو میشه اینجا به صورت زنده دید: https://t.co/pfNlTuGMMR