ترامپ و کلینتون هر دو میسیسیپی رو بردن. تو میشیگان هم ترامپ و سندرز جلو هستن.

2015-2016 Mokum.place