مغز فندقی به اون فمنیست‌هایی میگن که تنها استدلال‌شون برای رئیس جمهور شدن یه جنگ‌طلب مثل کلینتون، خانم بودنشه.