با سوسیالیست‌ها مشکلات خودم رو دارم، ولی بین این جمع دیوانه‌ها، سندرز خدایی می‌کنه. با برد دیشبش امیدها بیشتر شد.