مواقع این جوری می‌فهمم مادرمون چی کشید از دستممون وقتی هنوز خونه بودیم.