شما به من بگید، خوراکی خوشمزه‌تر از نوتلا هست؟ نه خداییش هست؟ https://t.co/4pYijkJ64h
بلی ‎· Myri∂m
روایت داریم در بهشت چشمه هایی از نوتلا در جریانه :)) ‎· Mamad