ولی اگه به فکر بیرون زدن از ایران هستید یا بیرون از ایران زندگی می‌کنید، رو پروفایل LinkedInتون سرمایه‌گذاری کنید. خیلی مهمه.