دوستی صمیمی وقتی که یه طرف به اون یکی علاقمند بشه، در هر صورت عوض میشه. یا میشه رابطه یا میشه فاصله.