راستش رو بگم، اصلاً فکر نمی‌کردم کیفیتش این قدر خوب باشه. عالیه.