سیستم انتخابات آمریکا واقعاً مسخره است. با این همه ادعای دموکراسی‌شون.