فردا برنامه چهارشنبه سوری داریم. باید ببینید برای بعضی از غیرایرانی‌ها از روی یه فسقل آتیش پریدن چه هیجانی داره :))