هیچ تصوری ندارن تو ایران موقع چهارشنبه سوری همه ابراهیم میشن :))