User avatar

همه هم یه فرم امضا می‌کنن که بلایی سرشون اومد نتونن از دانشگاه شکایت کنن. چه حالی میده اینا رو ولشون کنی وسط بساط آتیش بازی و ترقه :))

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10