ترامپ چهار تا ایالت دیگه رو هم برد. این طور که پیش میره ترامپ delegateهای لازم برای نامزدی حزب جمهوری‌خواه رو به دست میاره.