User avatar

ترامپ چهار تا ایالت دیگه رو هم برد. این طور که پیش میره ترامپ delegateهای لازم برای نامزدی حزب جمهوری‌خواه رو به دست میاره.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10