بازی‌های این روزهای بارسا رو نباید از دست داد. این خط حمله مسی - سوارز - نیمار خیلی خوبه.