امروز روز خوبی نبود ولی حداقل با یه ایمیل که الان گرفتم خیلی خوب تموم شد.
روزت تموم شده؟ ‎· احسان