موقع تحویل سال خونواده تو فرودگاه بودن. یه سفره هفت‌سین بزرگ تو فرودگاه بود و همه دورش جمع شده بودن. با اسکایپ انگار اونجا بودم. خوب بود.