چطوره یه سری از اصطلاحات جدیدی رو که یاد می‌گیرم اینجا بنویسم؟ یا اصلاً اصطلاحاتی که زیاد کاربرد دارن. برای خودم هم مرور میشه.
استقبال میشه اگه اینجا رو چک کنی البته ‎· Medad Rangi