به نظرم Swarm یکی از مسخره‌ترین و غیرحرفه‌ای‌ترین اپ‌های موجوده. انگار برای گروه سنی الف طراحی شده. کار کردن باهاش رو اعصابه.