تا این لحظه نمی‌دونستم ۳۰۰ - ۴۰۰ اصلی به اونایی میگن که اون اوایل عضو توییتر بودن. خوب شد مسخره نکردم. با این تعریف خودمم یکی از اونام :))